STÄDIA AB - Telefonväxel: 08- 27 04 44
HEMl OM STÄDIAl TJÄNSTERl STÄDMETODl KUNDERl KONTAKT
 
Välkommen till Städia SFRO - Autorisertat städföretag Autoriserad serviceentreprenör
Varför välja Städia som service och lokalvårdentreprenör?
Här vill vi visa att Städia är ett av de företag som svarar upp mot de krav som ställs på en lokalvårdsentreprenör.
STÄDIA: Diplom
  Vår affärsidé
Att långsiktigt stödja kundernas kärnverksamheter genom att tillgodose många olika behov av servicetjänster med hög kvalitet och effektiv ledning.

Vi ska vara det bästa alternativet för alla våra kunder och uppdragsgivare överallt där vi erbjuder våra tjänster.

STÄDIA AB Polygonvägen 25 Box 7256 18713 Täby Telefonväxel: 08- 27 04 44 Fax: 08 -27 04 98 E-post: info@stadia.se