Våra certifikat

Swedac

Swedac Ackreditering

Swedac är ett svenskt ackrediteringsorgan på uppdrag av regeringen som ser till så att alla kvalitetskrav uppfylls för att företaget ska bli ackrediterat.

ISO9001++

ISO 9001

ISO 9001 är en internationell standard som innehåller krav på att leverera produkter och tjänster som bland annat har kunden i fokus.

ISO14001++

ISO 14001

ISO 14001 utgörs av internationella standarder för ett miljöledningssystem där organisering, uppföljning, utvärdering och redovisning av företagets miljöarbete ingår.

Auktoriserat serviceföretag symbol

Auktoriserat Serviceföretag

Auktoriserat Serviceföretag är skapat för att lyfta fram seriösa företag och ge en trygghet för såväl kunder som företag och medarbetare, bland annat genom kollektivavtal.